menu

De lijst is samengesteld uit 750 ingevoerde top-10 lijsten over het jaar 2019. Een nummer één positie in een lijst was hierbij goed voor 10 punten, een nummer tien positie leverde 1 punt op. Tussen haakjes zie je hoe vaak een album in een toplijst voor kwam.